Genel

İstanbul Eğrikapı Çöplüğünde Bulunan Elmas

Tarihimizde çok ilginç olaylar yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi de çöplükte bulunan elmastır. Fakat işin trajediye dönen tarafı bulanın da aracı olarak elmasın satanlarında ellerindeki taşın değerinden haberleri olmayışıdır. Sizleri daha fazla merakta bırakmadan konuya geçiyorum.

Dünyanın tanınmış elmaslarının birer tarihçesi, macerası vardır. Bu arada bazıları karılı ve uğursuz olarak meşhurdurlar. Türk hâzinesinde Kaşıkçı Elması diye anılan kıymetli taşın hikâyesini, XVIII. asrın müverrihlerinden Raşid, şöylece naklediyor: “1669 yılında İstanbul’da Eğrikapı çöplüğünde dolaşan baldın çıplak takımından bir adam bir yuvarlak taş bulur. Bir yaymacı kaşıkçıya giderek üç tahta kaşığa değişir… Kaşıkçı götürür, bu taşı bir kuyumcuya on akçeye satar. Kuyumcu taşı arkadaşlarından birine gösterir; kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca beriki sus payı ister… Aralarında kavga çıkar… Mesele kuyumcubaşıya akseder. Kuyumcubaşı kavgacıların eline birer kese akçe vererek taşı alır… Fakat bu sefer de vakayı Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa duyar, taşı kendisi için satın almaya hazırlanırken mesele padişaha akseder. IV. Mehmed, bir hattı hümayunla elması sarayı hümayuna getirtir ve saray elmastıraşına verilir. Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 48 kıratlık nadide bir elmas çıkar… Kuyumcubaşıya kapıcıbaşılık rütbesiyle bir kese bahşiş ihsan olunur.

Her ne kadar Kaşıkçı Elması’nın Eğrikapı çöplüğüne nasıl düştüğü tarihin bir sırrı olarak kalsa da günümüze kadar ulaşan bu ilginç hikayeler gibi daha nicesinin tarihimizde saklı kaldığını bilinmesi gerekir. Özellikle son dönemlerde yükselen dizilerle asrımızı ve aslımızı öğrenme fırsatı buluyor olsak da araştırmaktan kesinlikle vaz geçmemeliyiz.

Hazır tarihimizden bahsetmiş ve yayınlanan dizilere değinmişken söylemeden edemeyeceğim bazı gerçekler var ve bunların hakkını vermem gerektiğini düşünüyorum. Nitekim bu kan bu can bu topraklardan yükseldi ve burada son bulacak. Özellikle dizi deyince aklıma Diriliş geliyor. Prodüksiyonundan oyuncusuna kadar gerçekten Türk tarihinin en güzel dizisi olarak gönülleri feth ediyorlar. Yiğenlerin yengelerine atladığı, akrabaların tren kurduğu dahası Fatma gülün suçu ne gibi halen daha yürürlükte olan onlarca saçma dizinin içerisinde gerçekten bir Dirilişe imza atmış olan bu dizi şanlı tarihimizi bizlere çok özel ve duygusal açıdan aktarmaktadır. Umarım sizde benim gibi beğenerek izliyorsunuzdur. Okumaktan aciz olan bizler için iyi bir öğreti olduğunu düşünüyorum.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.