Genel

Karamsarlık İnsanı Ötekileştirir

Çağımızın hızla büyüyen sorunlarından bir tanesidir diyalog eksikliği. Maalesef teknolojinin gelişmesiyle aile içerisinde yaşanan çözülmelerle birlikte aile fertlerinin birbirlerine karşı yabancılaşmasının bir sonucu olarak kendisine karşı da yabancılaştığı görülmektedir. Salgın bir hastalık olarak görülebilecek derecede büyüyen bu olumsuz durumun sonucunda insanların kendisini toplumdan soyutlamasının bir neticesidir karamsarlık.

Bilimsel olarak yapılan araştırmalar sonucunda tarihsel süreç içerisinde sosyal bir yaratık olarak empoze edilen insanın konuşarak iletişime geçmesi ve böylece acısıyla tatlısıyla her türlü paylaşımını yaparak rahatlayabilen bir yapıya sahiptir.

Uluslar arası anketlerin sonucu ciddi bir tehlike “ karamsarlık”

İnsanların iletişimsizliğinin bir sonucu olan karamsarlık, kısaca insanın kendi içerisine kapanması ve geleceğe karşı hiçbir beklenti içerisinde olamaması diye tanımlanabilir. Bunu tetikleyen en büyük olguyu sadece teknolojiye bağlamamız da doğru olamaz. Ekonomik durum, kültürel baskı, eğitim durumu, toplumun gelişmişlik düzeyi vb gibi birçok faktöründe etkilediğini söylememiz yanlış olmaz. Bununla ilgili çağımızın ünlü çalışma psikologlarının tarafından yapılan açıklamalar göz önüne alındığında ekonomik yetersizliğin ve çalışma koşullarının insanları sosyal hayata daha az zaman ayırmalarına neden olmakta bu tabii olarak insanların daha çok toplumdan soyutlanmasına zemin hazırladığı belirtilmektedir.

Karamsarlık ile ötekileşme arasındaki ilişki

Karamsarlık ilk olarak, doğuştan gelen bir özellik olarak algılandığı bu dönemlerde insanların bir ayıbı olarak değerlendirilmiş ve bir çözüm üretilmemiştir. Sonrasına gelişen toplum bilimleri ve sosyal davranışları içerisine alan bilimlerle tıp biliminin ortak bir payda da buluşmasıyla çözümlerin üretilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Durum böyle olunca sosyal dışlanmaya maruz kalan insanların kendi içerisine kapanık olması aslında bir nevi ötekileşmenin de karamsarlığı doğurduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Yani ötekileşme karamsarlığın hem nedeni hem de sonucu olmaktadır. Bunun için özellikle çekirdek diye tabir edilen aile yapılarının oluşturulmasında bu konuya özellikle dikkat kesilmesi gerektiği bilim insanlarınca şiddetle önerilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken faktörlerin neler olduğuna ilişkin birçok formül olmasına karşın en etkili yöntemin sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bütün bu faktörlerin içerisindeki ortak payda sevgidir. Bunun için çocuk yetiştirmede bu konuya hassasiyet göstermeliyiz ki gelecekte karamsar bireylerin yetişmesinin önüne geçilmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.